A Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület megalakulása és immár 10 éves működése sokak számára talány. Okkal vetődik fel a kérdés: mi hoz létre és tart egyben ilyen hosszú időn keresztül ilyen sok embert? Végiggondolva az eltel 10 évet, választ kaphatunk a kérdésekre. Nem kis feladat röviden bemutatni, miként valósítottuk meg az alapításkor kitűzött céljainkat, hiszen az út, amit 10 év alatt bejártunk és a létrejött eredmények minden korábbi elképzelésünket felülmúlták.

Egyesületünket 2006. január 20-án Nyírbátorban alapította 37 tag. Az alapítói szándék az volt, hogy az önkormányzati választásokra egy olyan közösséget szervezzünk, amely jelölteket állítva alternatívát jelenthet a politikai pártok jelöltjeivel szemben. Az alapszabályban megfogalmazott célok, a közösség építés, hagyományőrzés, Vasvári Pál emlékének az ápolása és aktív részvétel a helyi közéletben voltak. A tagtoborzás nem politikai jelszavakkal folyt, hanem vonzó közösségi programok szervezésével. A szervezők is meglepődtek azon, milyen nagy igény van a vasváriakban a közösségi programok, a közösséghez tartozás iránt. Az első programunk egy nyíregyházi színházlátogatás volt, amit még abban az évben nagyon sok esemény követett, mint a március 15-i megemlékezés, a majális, az egyhetes közösségépítő tábor nyírvasvári gyerekek részére és a két napos erdélyi irándulás. 2006 nyarán együttműködési megállapodást kötöttünk a körösfői Rákóczi Kulturegylettel, melynek eredményeként körösfői gyerekek is részt vettek a táborunkban, nyírvasvári gyerekek pedig Körösfőn tölthettek el egy hetet, ahol hasonló korú gyerekek családjainál vendégeskedve ismerkedhettek az erdélyi magyarság kultúrájával, Kalotaszeg múltjával és jelenével.

Egyre többen léptek be az egyesületbe, 2006 májusára a taglétszám meghaladta a 100 főt és bár a tagok közül van lemorzsolódás, azóta sem süllyedt a tagság létszáma 100 fő alá. A jelenlegi (2015. december) taglétszámunk 134 fő.

2006 márciusában jelent meg az egyesület újságjának az első száma, ezzel megteremtettük a nyilvánosságot Nyírvasvári közéletében. Eljött 2006. október 1-e, az önkormányzati választások napja. Egyesületünk volt az első olyan jelölő szervezet Nyírvasváriban, amelyik egy alapos és a közügyek minden területére kiterjedő helyzetelemzésen alapuló programot hirdetett meg. Ezt a választók is méltányolták, hiszen a polgármester mellett az egyesület 9 jelöltje közül 6 képviselő is bekerült a képviselő testületbe.

Sokan úgy gondolták, ezzel az egyesület küldetése befejeződött, hiszen amiért létrehozták az bekövetkezett és a szervezet lassú sorvadásnak indulva néhány év alatt megszűnik. Mások úgy vélték most kell belépni az egyesületbe, hiszen hasznos lehet a polgármester közelében lenni. Egyik vélemény sem igazolódott be, hiszen egyesületünk él és virágzik, akik pedig számításból léptek be, már régen nincsenek közöttünk.

Ennyi összegző bevezető után lássuk mi történt, milyen eredmények fűződnek tevékenységünkhöz. Ha sorra vesszük, az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósulását nem kell szégyenkeznünk.

  1. Közösségépítés:

A közösség építése szempontjából a legfontosabb, hogy a közösség tagjában kifejlődjön az igény az együttgondolkodásra, a közös tevékenységre. Ehhez a tagok számára vonzó célokat kell kitűzni és vonzó programokat szervezni. Ezek fogják megteremteni azt a kohéziót, amely a tagság megőrzéséhez és közvetve a szervezet létezéséhez szükséges. Közösségi programjaink közül a legnépszerűbbek a kirándulások. Megalakulásunk óta 11 alkalommal szerveztünk kirándulásokat, melyek során bejártuk hazánk és Erdély tájait, de jártunk Krakkóban és Bécsben is.

Tagjaink örömmel végeznek önkéntes munkát céljaink megvalósítása érdekében és aktívan vesznek részt hagyományőrző és közművelődési programjainkon. Több mint 20 olyan regisztrált önkéntes munkásunk van, akik rendszeresen részt vesznek az IKSZT programjainak a szervezésében és különböző pályázataink megvalósításában.

A közösségfejlesztési tevékenységünknek kiemelkedő színtere volt az ifjúság nevelése, az iskolán kívüli felzárkóztatás. 2006-tól 2009-ig évente megszerveztük egyhetes nyári közösségépítő táborunkat, honismereti és rendvédelmi tematikával a nyírbátori kemping és gyógyfürdő területén. Az egy hetes programban 50 nyírvasvári és 5 körösfői gyerek vett részt évről-évre. A körösfői gyerekek vendégeskedését a nyírvasvári gyerekek csereprogramokban való részvétellel viszonozták. 2008-ban 40 fiatal bevonásával alakult meg a tánccsoportunk, Majoros Attila és felesége Majorosné Vislóczki Eliza szakmai vezetésével. A csoport rövidesen állandó fellépőjévé vált Nyírvasvári és a térség kulturális rendezvényeinek. 2010-ben sikerrel pályáztunk a TÁMOP-3.3.5-ös felhívásban meghirdetett tanoda pályázaton. A felzárkóztató programba 37 hátrányos helyzetű fiatal továbbtanulási esélyeit javítottuk 20 hónapon keresztül. Ezen kívül több pályázatunknak volt a célja a fiatalok segítése, amelyekről a további fejezetekben olvashatnak.

  1. Hagyományőrzés:

Egyesületünk fontosnak tartja a helyi hagyományok gyűjtését és ápolását. Megalakulásunk évében először rendeztük meg hagyományőrző karácsonyi rendezvényünket, amellyel hagyományt teremtettünk. Betlehemeseink állandó résztvevői a karácsonyi programoknak. Szintén hagyománnyá vált a „Márton Napi” vigasságok című program, amelyet 6. alkalommal rendeztünk meg ez évben. Településünk hagyományait őrzi és mutatja be a Vasvári Pál Emlékház helytörténeti kiállítása, ahol településünk lakóitól gyűjtött fényképeken mutatjuk be Nyírvasvári múltját. Hagyományőrző programjaink még, az évente többször megszervezett csigacsináló, a hagyományőrző farsangi programok, a disznóölés és az idén először megrendezett szilvalekvárfőzés.

  1. Közművelődés:

Bár az egyesület már megalakulásától szervezett közművelődési programokat, a település közművelődésének a szervezőjévé és nagyrészt megvalósítójává, mint IKSZT címbirtokos vált. A 2011-ben megépült IKSZT beruházás megvalósítójaként öt éven át szervezzük a Faluház Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér közösségi programjait és szolgáltatásait.  Ez idő alatt közel 800 eseményen több mint 17 ezer résztvevő jelent meg.

2013-ban sikeresen nyújtottunk be pályázatot a TÁMOP-3.2.3-as azonosító számú, Építő közösségek című kiírásra, ahol a „Közösségépítés a közművelődés eszközeivel a Nyírvasvári Faluház Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben” című pályázatunkkal 5 millió Ft-ot nyertünk el közművelődési programok szervezésére. A 18 hónapos program során 69 eseményen 1789-en vettek részt. Legnépszerűbb rendezvényeink a Baba-mama klub a „Kézen fogva” nagyszülő-unoka klub és az „Egyedem-begyedem” táncklub eseményei voltak. De sok résztvevője volt a „Jeles Napok” közművelődési programsorozatnak és a kerékpáros sportprogramjainknak is.

Valamennyi programelem bemutatása valószínűleg kitöltené s rendelkezésemre álló teljes keretet, de ez szükségtelen is, hiszen a honlap látogatói közül sokan voltak részesei ezeknek.

  1. Vasvári Pál Emlékének az ápolása:

Egyesületünk legfőbb célkitűzése, Vasvári Pál kultuszának az ápolása. Ez volt az egyik fő mozgatója a tevékenységünknek, mivel tagjaink úgy vélték: a Vasvári Pál életében egyik legnagyobb jelentőséggel bíró település lakóinak többet kell tenni e rendkívüli ifjú emlékének az ápolásáért. 2007-től évente több rendezvényt szerveztünk céljaink megvalósításáért, együttműködve Nyírvasvári Község Önkormányzatával és a Vasvári Pál Általános Iskolával.

Csak felsorolásszerűen:

2007 februárjában jótékonysági bált szerveztünk a nyírvasvári temetőben nyugvó Fejér Pálné Méhay Erzsébet tisztelendő Asszony – Vasvári Pál édesanyja – emlékére állítandó kopjafa költségeire. A kopjafa 2008. július 14-én – Vasvári Pál születésnapján – került felszentelésre.

2008-tól, a Vasvári Pál Általános Iskola tanárainak segítő közreműködésével évente megrendeztük a Vasvári Napok című ifjúsági rendezvénysorozatot.

2009-ben könyvet adtunk ki Vasvári Pál életéről, Bölcsőtől a csatatérig címmel; a könyv szerzője Péntek László.

2009-ben elkészíttettük a Vasvári Pál őrnagy által vezetett Rákóczi Szabadcsapat harci zászlajának hű másolatát, amelyet a Vasvári Napok 2009 záró rendezvényén ünnepélyes keretek között a történelmi egyházak képviselői szenteltek fel. A zászló a Vasvári Pál életét bemutató kiállítás egyik legbecsesebb ereklyéje.

2009-től évente megrendezzük a Vasvári Pál Emléknapot a nagy hazafi születésének a napján. Az emléknap keretében megtartott Vasvári Pál Emléküléseken olyan előadókat hallgathattunk Vasvári Pálról és koráról beszélni, mint:

Orosz István történész, az MTA tagja, a Magyar Történelmi Társulat Elnöke,

Hermann Róbert az MTA doktora, történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese,

Bene János történész, a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója,

Takács Péter az MTA doktora, történész, egyetemi tanár,

Szabó Géza történész, főiskolai tanár,

Kedves Gyula hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,

Pallai László történész, a Debreceni Egyetem történelmi intézetének igazgató-helyettese.

2010-től évente, március 15-én hét korcsoportban hirdetjük meg a 25 km távú, Vasvári Pál Kerékpáros Emlékversenyt, és júliusban – a nagy hazafi halálának az évfordulójára emlékezve – a 188 km össztávú Vasvári Pál Kerékpáros Teljesítménytúrát.

2012-ben adtuk át a Vasvári Pál Emlékházat, amelyet egyre több látogató keres fel az ország minden pontjáról.

  1. Pályázataink:

Egyesületünk 2008-tól vesz részt pályázatokon. Az igazi áttörést azonban az uniós források megjelenése hozta.

A 2009 és 2014 között hazai és uniós forrásból elnyert pályázataink adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Sor- szám Projekt megnevezése A megvalósí-tás időpontja A projekt összes költsége (Ft) A projekt tevékenységei
  A vidéki gazdaság és a lakosság részére nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése.

2014.

08.18.

12 663 500 9 személyes, közösségi célú kisbusz beszerzése.
  A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, gondozásának, megőrzésének és népszerűsítésének a támogatása.

2014.

07.14.

1 001 000

A vasvári Pál életét és a márciusi ifjakat bemutató kiállítás fejlesztése.

Szabadságharc korabeli fegyverek, és katonai felszerelési eszközök beszerzése és bemutatása.

 

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása

a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának

erősítésével

2014.

02.01.

2015. 03.31.

19 968 503

4 hátrányos helyzetű fiatal munkavállaló 12 hónapon át tartó foglalkoztatása és 3 hónapos továbbfoglalkoztatása.

A bevont fiatalok 240 órás angol nyelvi- és 60 órás informatikai képzésen, valamint asszertív kommunikációs tréningen vettek részt.

  Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok támogatása

2013.

08.01.

2014.

09.30.

9 995 000

Egészségfejlesztő programok és előadások szervezése, stressz kezelés, életmód és táplálkozás terén.

Egészségnapok és közösségi programok szervezése.

  Építő Közösségek

2013.

07.01.

2014.

12.31.

4 998 500 Közművelődési programok megvalósítása a Faluházban.
  Civil szervezetek támogatása.

2012.

08.29.

995 680 Fénymásoló beszerzés.
  Történelmi és irodalmi emlékhelyek létrehozása 2012. 07.14. 15 706 605 A Vasvári Pál Emlékház Épületének megépítése, a kiállítások anyagának összegyűjtése és installálása.
  Integrál Közösségi és Szolgáltatói Tér kialakítása és működtetése

2011.

05.02.

2016.

04.30.

53 139 380

A meglévő Teleház 236,21 m2 hasznos alapterületű épületének 217,22 m2 –rel való bővítése, az épület teljes rekonstrukciója.

A létrejött objektum öt éven át tartó működtetése, közművelődési és más programok szervezése, IKT szolgáltatások nyújtása.

  Tanoda programok támogatása

2010.

02.01. – 2011.

12.31.

21 937 600

37 hátrányos helyzetű fiatal továbbtanulási esélyeinek a javítása a Tanoda program segítségével.

-       tantárgyi felzárkóztatás

-       szabadidős és kulturális programok szervezése

-       mentorállás

  Vasvári Napok 2010 megrendezése

2010.

03.15.

887 400 Vasvári Napok 2010 programjainak a megrendezése
  Vasvári Vásár

2010.

07.26.

988 750 2010. évi falunap és hagyományőrző arató rendezvény megszervezése.
  Vasvári Napok 2009

2009.

03.15.

1 000 000 A Vasvári Napok 2009 programjainak a megrendezése, Péntek László: Bölcsőtől a csatatérig című könyvének a kiadása
  NCA Működési pályázat

2009.

06.01. – 2010.

05.31.

200 000 Működési támogatás.
  ÉAR Ifjúsági Tanács pályázati kiírása, Ifjúsági programok megvalósítására 2009. 06.30. 600 000 Itt élsz. – Itt élsz? c. ifjúsági program támogatása.

Összes támogatás:                   144 081 918 Ft

A 14 nyertes pályázat és a 150 millió forintot megközelítő forráslehívás kisebb önkormányzatoknak is becsületére vállna. Az igazi értékét azonban az jelenti ennek az eredménynek, hogy ezt egy civil szervezet, nagyrészt önkéntes munkában az egész település javára hozta létre, úgy hogy a pályázatokat néhány kivételtől eltekintve az egyesület tagjai írták meg és önkéntes munkában látták el a megvalósítás időszakában a menedzsmenti feladatokat is.

„Ezt az önkormányzat is meg tudta volna csinálni!” – mondják az aggályoskodók (vagy akadékoskodók?). Ez nem teljesen igaz! Egyrészt azért nem, mert a pályázatok nagy része kimondottan civil szervezetek részére volt kiírva, így azokon az önkormányzat nem is vehetett részt. Másrészt azért nem, mivel a vidékfejlesztési pályázatok önkormányzatok és költségvetési szervek esetében nem támogatták az ÁFÁ-t, vagyis sokkal, pontosan egy negyedével többe kerültek volna ezek a beruházások.

Két dolog azonban biztosan igaz:

  1. A pályázatok mindegyike Nyírvasvári fejlődését, és valamennyi nyírvasvári lakos életminőségének a javulását szolgálják.
  2. Az önkormányzattal való szoros együttműködés nélkül a pályázatok nagy része nem valósulhatott volna meg.

Egyesületünk kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Partnereink közül a fő helyen szerepelnek azok a szervezetek, melyekkel a Vasvári kultusz ápolásában működünk együtt.

2006-ban kötöttünk együttműködési megállapodást a körösfői Rákóczi Kulturegylettel. Ez a legrégebbi és legtartalmasabb együttműködésünk, melynek eredményeit, közös kulturális rendezvények, csereprogramok és a Vasvári Pál emlékének az ápolásában való együttműködés jelzik.

Újabb keletű, de dinamikusan fejlődő kapcsolatunk van a tiszavasvári Vasvári Pál Társasággal és a Budapest XVIII. kerületében működő Vasvári Pál Polgári Egyesülettel.

Szakmai együttműködés alakult ki tevékenységünk során a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Irodájával, a nyíregyházi Jósa András Múzeummal és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral.

Nagyon tömören ezek voltak az elmúlt 10 év tevékenységének a fő állomásai. Az alapításkor kitűzött céljaink változatlanok, ezek megvalósítása érdekében fogunk tevékenykedni a továbbiakban is.

 

Tóth Zoltán

elnök