A Vasvári Pál Emlékház

Többen voltunk nyírvasváriak akik úgy véltük, hogy Nyírvasvárinak és a nyírvasváriaknak többet kellene tenniük ennek a rendkívüli hazafi emlékének az ápolásáért. Kevés település büszkélkedhet olyan előddel, mint mi nyírvasváriak. Mégis a rendszerváltozást követően eltűntek a településről azok az emlékhelyek és rendezvények, amelyek a nagy elődnek állítottak emléket. Megszűnt a Vasvári Pál életét és a szabadságharcot bemutató kiállítás és a rendszerváltással elhalt az a rendezvénysorozat is, amely a Forradalmi ifjúsági napok nyitóprogramjaként évtizedeken keresztül Nyírvasváriba vonzotta a környék és a megye ifjúságát. Az idősebbekben és a középkorúakban még éltek az emlékek a régi fényes ünnepségekről, a fiatalok ismeretei azonban már csak a történelemórán tanultakra korlátozódott. Belátva a helyzet a méltatlanságát, úgy gondoltuk tennünk kell valamit ennek megváltoztatásáért. Hosszú időn keresztül kerestük a lehetőségét egy Vasvári Pál életét és a márciusi ifjakat bemutató emlékhely kialakításának. A megoldást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hozta meg. 2009 tavaszán a Nyírség Fejlődéséért LEADER Akciócsoport közgyűlésén kezdeményeztük, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiába kerüljön be egy olyan célterület, amely történelmi és irodalmi emlékhelyek kialakítását támogatja. A közgyűlés támogatta felvetésünket és 30 millió Ft-ot különített el a célterületre beérkező pályázatok támogatására. Elkezdődhettek az előkészületek. Az Önkormányzat támogatta az elképzelésünket és ingyenes területhasználati jogot biztosított a megépítendő épület elhelyezéséhez.

A kiállítás anyagának az összeállítására Dr. Ulrich Attila történészt, a nyíregyházi Jósa András Múzeum főmuzeológusát kértük fel. A tervezéssel a műemlék jellegű épületek tervezésében és felújításában nagy tapasztalatokkal rendelkező „Co-Opció” Bt-t bíztuk meg, arra kérve őket, hogy az épület architektúrájában is jelenítse meg a térség építészeti hagyományait és az alkalmazott anyagok is közelítsenek a hagyományos építészethez. Szép László tanár úr, megismerve törekvésünket, felajánlotta, hogy az Egyesületnek adományozza gazdag magángyűjteményét, azzal a kikötéssel, hogy a gyűjtemény darabjai egymástól nem elválaszthatóak, azokat egyben kell kiállítani és a közönségnek bemutatni. Mindenképpen fontosnak tartottuk azt is, hogy az emlékházban egy helytörténeti kiállítás is bemutatásra kerüljön. Így állt össze a pályázat anyaga, amelyet nagy gonddal és örömmel készítetünk el és nyújtottunk be.

A támogató döntést követően kezdhettünk bele a megvalósításba. Ennek első lépése az volt, hogy előteremtsük a támogatás megelőlegezéséhez – annak utófinanszírozottsága miatt szükséges hitel költségeit (kamat, szerződéskötési és hitelbírálati díj, közjegyzői munkadíj stb.), melynek összege több mint 1 millió Ft volt. Egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy hitel finanszírozásához a nyírvasváriak segítségét kéri.

Három forrásból láttuk összegyűjthetőnek a hiányzó pénzt:

          1.      Jótékonysági bál szervezése.

          2.      Támogató jegyek kibocsátása.

          3.      Szponzorok keresése a településen tevékenykedő vállalkozók között.

A jótékonysági bálra 2011 szeptemberében került sor, amelyet rendhagyó módon, szabadtéren rendeztünk meg. A több mint 100 vendég jól érezte magát. a rendezvény, várakozásainknak megfelelően 300 ezer Ft bevételt eredményezett.

Ezzel egy időben kezdtük el a támogató jegyek árusítását. 200 db, egyenként 1000 Ft értékű támogatójegyet bocsátottunk ki, amely nagyon rövid idő alatt elfogyott. Így újabb 100 jegyet kellett nyomtatnunk. A 300 támogató jegyből összesen 163-an vásárolt a legnagyobb összegű támogatás 16 ezer forint volt, de a többség 1-2 ezer forinttal támogatta a beruházást. Arra törekedtünk, hogy a támogatók pontosan tudják, kinek és milyen célra adakoztak. Minden jegy hátoldalán olvasható volt az alábbi szöveg: „A vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban kiírt pályázaton 15.706.605 Ft támogatást nyert a képen látható emlékház megépítésére és berendezésére. A támogatás azonban csak az építkezés teljes költségének a kifizetését követően hívható le. Ezért a beruházáshoz 15,7 millió forint előfinanszírozási hitel igénybevétele szükséges, melynek a kamata 4 hónapra kb. 1,2 millió forint. Ön a támogatójegy megvásárlásával a kamat kifizetéséhez járult hozzá.”

A hiányzó összeget vállalkozók szponzori támogatás címén fizették be az Egyesület pénztárába.

Így 2012 év elejére minden feltétel rendelkezésre állt az építkezés megkezdéséhez. Az épület alapkövének ünnepélyes letételére 2012. április 18-án került sor. Az alapkövet Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Tóth Zoltán egyesületi elnök és Kosztyú Tibor, KOSZÉPTEK Kft. ügyvezetője helyezték el. Az alapkővel egyidejűleg egy időkapszula is elhelyezésre került, amely tartalmazta az épület tervdokumentációját, az aznap megjelent megyei napilap egy példányát, az Egyesület tagnévsorát, az épület létrejöttének körülményeit és rendeltetését, valamint a támogatók névsorát.

Az építkezéssel egyidejűleg elkezdődött a kiállítások installációinak az összeállítása. Az Emlékház három kiállító teremből ál:

  • Ø     A középsőben egy helytörténeti kiállítás látható. Szakítva a hagyományokkal a helytörténeti kiállításban nem régi használati eszközök gyűjteményét mutatjuk be, hanem a Nyírvasvári lakóitól összegyűjtött régi fényképeken mutatjuk be településünk régi arcát. Felhívásunkat követően több int 180 régi fényképet sikerült összegyűjtenünk, melyek a kiállítás gerincét alkotják.
  • Ø     A helytörténeti kiállító teremből jobb oldalra nyíló kiállító teremben Szép László tanár úr több mint ötven éves gyűjtőmunkával összegyűjtött tárgyait mutatjuk be. A kiállítás régi pénzekből, érmékből és órákból áll.
  • Ø   A harmadik kiállítás Vasvári Pált életét és a márciusi ifjakat mutatja be. Itt került kiállításra a Vasvári Pál őrnagy által vezetett Rákóczi Szabadcsapat harci zászlajának a 2009. március 15-én felszentelt hű másolata és a csapat egyenruhája is. A kiállítást 2014-ben szabadságharc korabeli eredeti fegyverekkel gazdagítottuk, melyek beszerzéséhez a hungaricum pályázaton nyertünk támogatást.

Az Emlékháznak az eltel 2 és fél évben sok látogatója volt, köztük nagyon jeles személyiségek is amint azt a Vendégkönyvbe tett bejegyzések is tanúsítják. A legtávolabbi látogató a floridai Tampából érkezett, de volt látogatónk Budapestről, Sopronból és az ország más részeiből is.

Az Emlékház építése régen tapasztalt támogatást és együttműködést váltott ki Nyírvasvári valamennyi lakójából, ez kifejeződött a megvalósításhoz és a helytörténeti gyűjtemény összeállításához nyújtott támogatásokban és a látogatás során tett elismerő megnyilvánulásokban is.